Hem -Välkommeninfo -Museum -Bilder -Aktuellt -Aktiviteter -Föreningen -Utvecklingsgruppen -Protokoll -Stadgar -Länkar
Kartor -Tidningsurklipp -Uthyrning -Historier
Aktuellt i Sörbyn
Trots att vi värmer upp hembygdsgården med hjälp av värmepump har vi låtit göra en omfattande utredning om energibesparing. 
Driftskostnaderna är för höga. 
Vi jobbar med det nu.

Röjning.
Grillplats vid Skolan.

Flera projekt på gång i planeringsstadiet.

Kom med nya förslag och hjälp till vid genomförandet

Dagens Ros den 18 april 2009
till Judith och de andra damerna i Sörbyn, som bjöd oss på den fantastiskt goda palten och kaffe med fika den 25/3. Mycket gott och trevkigt. SKPF avd 40 Boden

Dagens Ros i NSD sept 2007
till våra duktiga och sympatiska skolungdomar Martina Ek, Tobias Holmström, Simon Holmström, och Nicklas Aspenfjäll som jobbat för Hembygdsföreningen under sommaren med skogsröjning, inventering, dokumentering, datasupport, servering, och allmänt underhåll av våra föremål i Hembygdsgården.
Stort tack från...
Hembygdsföreningens styrelse
Det händer i Sörbyn.
Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening arbetar med att utveckla hembygdsområdet.
Vi planerar att även handikappanpassa övervåningen med museet, för att öka tillgängligheten för alla.

Vi (föreningarna) befinner oss nu i en tid där vi ser att byns ca 200 invånare har svårt att räcka till för att "befolka" alla styrelser såväl som att ta hand om alla verksamheter; inte minst användningen av de materiella tillgångarna.

Vi vill få hjälp att hitta former för ökat samarbete mellan föreningar och kanske hitta andra strukturer för samverkan i byn.
Här är ungdomarna en särskilt viktig målgrupp som måste engageras för utvecklingen av byarna.
Kvinnor är underrepresenterade i ledningsstrukturerna och vi behöver förändra detta.
Därför vill vi på ett genomgripande demokratiskt sätt få reda på vad byns befolkning vill med föreningarnas framtid.

LULEÅ, KURIREN 28/2 2008
Ny ordförande för Sörbyn-Sundsnäs hembygdsförening
Föreningen har under året som gått redovisat ett brett engagemang av aktiviteter.
Hembygdsdagen, nationaldagen firades med närvaro av landshövding, artister, servering, utställningar, öppet hus med fika, sång, utställningar, föredrag och bildberättelser.
Det har arrangerats våffeldag och valborgsmässofirande, vårmiddag med mat och musikunderhållning och gjorts studiebesök till platser som förmedlar bygdens historia.
Föreningen har haft studiecirklar i hembygdsforskning och lokal dialektcirkel med ett 20-tal intressenter.
Föreningens "landsbygdsmuseum" är under ständig förnyelse och har lockat till besök från när och fjärran.
Driften av Hembygdsgården tar stor del av ekonomin, men föreningen kunde dock visa ett nollresultat för verksamhetsåret. Rolf Svanberg som avsagt sig omval till ordförandeposten efter 5år,
avtackades med presenter och Hembygdsförbundets hedersnål,
Lisbeth Lind-Svanberg förärades blommor, avgående ledamoten Sture Åkerström skall avtackas vid annat tillfälle.
Vid årsmötet serverades förfriskningar till ett 30-tal medlemmar.
Till ordförande valdes Kenth Sundberg.
I övrigt valdes sekreterare Håkan Nilsson, kassör Lisbeth Lind-Svanberg,
ledamöter Jan Aspenfjäll, Birgitte Reinert, ersättare Helena Selberg och Ann-Christin Nordqvist.
Revisorer Margareta Hansson, Inga-Britt Nilsson, revisorersättare Henrik Hansson.
Valberedningen består av Berit Birin, Judith Sundström och Henrik Hansson.

Åtgärdsprogram
Hembygdsgården
som separat fil

Vi hoppas att alla nyinflyttade skall trivas och tillföra byn nya ideer och kanske engagera sej i föreningslivet

Vill du stödja
Hembyggdsföreningen
med ett bidrag
Sätt in på postgiro
174941-5

Eller vill du skänka något
till vårt museum

Tack för ditt bidrag !
Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening, Sörbyn 10, 961 97 Gunnarsbyn, Tel 0924-220 35, 070-660 10 46  E-post
E-post Tel  Skriv ut