Att tänka på när du fiskar i Råneälven
Ha alltid med dig giltigt fiskekort.
Gäller endast tillsammans med fiskekortsbilaga.
Samarbeta med tillsynsmännen och bekämpa olovligt fiske.
Visa hänsyn mot varandra och till naturen. Håll rent.
Hugg inte träd och bryt ej kvistar från träden.
För laxfiske gäller senaste fiskestadga.
Fiske efter öring är förbjudet.
Kortet gäller endast fiske med ett spö och släp eller kastlina med högst tre krokar.
Det är inte tillåtet att fiska med levande bete (maggot, mask) ej heller att bedriva isfiske efter harr i forsar numrerade 1-20 på kartan.
Följande minimimått gäller: lax 50 cm, harr 35 cm och gös 40 cm
Att släppa tillbaka fångad fisk.
Stressa fisken så lite som möjligt. Fukta handen innan du försiktigt tar i fisken. Lossa kroken försiktigt och släpp tillbaka fisken i vattnet. Tänk på att det är lätt att fiska ut små vattendrag, speciellt vintertid.
Turistinformationen i respektive kommun
Fiskekortspriser

Årskort - 200 kr gäller för familj. (två personer från och med 17 år).
7-dygnskortet - 100 kr gäller för en person. (från och med 17 år)
2-dygnskortet - 40 kr gäller för en person. (från och med 17 år)
Gratis fiske för barn tom 16 år i målsmans sällskap
Råne älv "den orörda skogsälven"
Råne älv har sin början i Råneträsk som ligger ca 2,5 mil söder om Gällivare den mynnar ut i kusten ca 20 mil längre ned vid Råneå. Råne älv är Sveriges största "orörda" skogsälv och rinner genom ett till synes oändligt skogslandskap. Men som också inhyser stora myrområden i norr och jordbruksmark i de sydligare delarna. Flodpärlmusslan, flod-kräftan, laxen, orkidéerna och uttern är några exempel på den unika flora och fauna som finns i Råneälvdal. För att bevara den unika miljön som finns är det viktigt att vi som besökare inte gör onödig åverkan. Det tjänar vi allesammans på och inte minst våra barn och barnbarn.
Råneälvskortet är ett gemensamt fiskekort för hela älven.
Kortet gäller huvudfåran från Rånträsket i norr till Råneå i söder
samt Livasälven, och Rörån.
Lokala fiskekort finns även att köpa i byarna.
Fiskarter som förekommer i älven.
Harr: Förekommer allmänt i älven och dess biflöden. Leken sker på våren efter islossningen. Harren är en utpräglad insektsätare.
Öring: Både stationär och havs-vandrande öring förekommer sparsamt.
Öringen påträffas mest i norra delarna av älven. Den är höstlekande.
Lax: Sparsamt förekommande. Vandrar upp i älven tidigare än i andra älvar.
Gädda: Allmänt förekommande i selområdena. Rovfisk som äter andra fiskar men även i viss mån sjöfågelungar. Leker på våren.
Abborre: Förekommer uteslutet i de större selen. Vikt upp mot 1.5 kilo.
Andra arter som förekommer i Råne älv. Gös, Lake, Mört, Stäm, Benlöja, Siklöja, Sik, Nejonöga, Brax, Gärs, Ål och Id

Fiskekortsbilaga 2006 till
Råne Älvdalskortet

1. Råneforsarna 2. Hasaforsen 3. Niemiselsforsarn
4. Lassbyforsen 5. Rörån 6. Korpforsen
7. Brändbergsfallet 8. Holmsvattensel 9. Grenholmsforsen
10. Långforsen 11. Häll- och Karsbergsfallet 12. Pakkoforsen
13. Snaskoforsen 14. Murkaforsen 15. Totisforsen
16. Isoniva 17. Lompoloski/Skeltåivekoski
18. Rutnakoski/Loutekoski 19. Skaiteforsen 20. Lombergsfallet
Restriktioner
Förbudssträcka nr 1: Detta fiskekort gäller inte Mårdselsbyavatten Förbudssträcka nr 2: Från Gällivares kommungräns och 2,5 km söderut. 
Förbudssträcka nr 3: I Klingersels norra stranden från Öjselforsen till och med nedre Långforsen. Privat vatten.
Restriktionssträcka: Ytterligare 3 km efter förbudssträcka nr 2 catch and release sträcka.
Restriktionssträcka : Långfors - Pataforsen 3 km endast fiske med flugspö och fluga området beläget 2,5 km söder klingersel.
Se skyltning på plats och respektera dessa områden

Samrådsgruppen för Råneälvens kortfiskeområde, aktivt arbetande för ett bättre fiske
Arbetet syftar i första hand att etablera en öringsstam i huvudfåran och dess biflöden ----------------Tillbaka