Välkommen till Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings protokollsamling och stadgar


- Föreningen verkar i Degerselsbygden med centrum i Sörbyn och Sundsnäs byar, för att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö, så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.
- Föreningen vilar på tre ideologiska grundpelare: Humanism, Demokrati och Solidaritet samt är  partipolitisk obunden.
- Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:
- att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur-och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
- att kultur-och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
- att bevara och vårda de fastigheter som föreningen äger och förvaltar.
- att ge medlemmar och intressenter tillgång till kultur och teater/musikupplevelser.


Föreningens Stadgar här som pdf-fil  Nya  Stadgar2011.pdf


Protokoll för 2016 endast som pdf-filer

Verksamhetsberättelse 2016


Protokoll för 2015 endast som pdf-filer
Protokoll 7/1-2015
Protokoll 19/2-2015
Protokoll 4/3-2015
Protokoll 30/3-2015
Protokoll 20/4-2015
Protokoll 18/5-2015
Protokoll 29/6-2015
Protokoll 11/8-2015
Protokoll 9/9-2015
Protokoll 29/9-2015
Protokoll 28/10-2015
Protokoll 25/11-2015

Protokoll Årsmöte

Protokoll för 2014 endast som pdf-filer
Protokoll 20/1-2014
Protokoll 25/2-2014
Årsmötesprotokoll 25/2
Protokoll 19/3-2014
Protokoll 10/4-2014
Protokoll 14/5-2014
Protokoll 17/6-2014
Protokoll 3/8-2014
Protokoll 28/8-2014
Protokoll 24/9-2014
Protokoll 29/10-2014
Protokoll 10/12-2014
Protokoll för 2013 endast som pdf-filer
Verksamhetsberättelse 2013
Protokoll 16/1-2013
Protokoll 6/2-2013
Årsmötesprotokoll 26/2
Protokoll 20/3-2013


Protokoll 22/4-2013
Protokoll 26/5-2013
Protokoll 16/6-2013
Protokoll 28/7-2013

Protokoll 2/9-2013
Protokoll 2/10-2013
Protokoll 29/10-2014
Protokoll 2/12-2013
Protokoll för 2012 endast som pdf-filer
Protokoll 9/1-2012
Protokoll 7/2-2012
Protokoll 28/2-2012
Årsmötesprotokoll 2012
Protokoll 20/3 -2012
Protokoll 11/4-2012
Protokoll 13/5-2012
Protokoll 3/6-2012
Protokoll 2/7- (Inställt)
Protokoll 22/8-2012
Protokoll 25/9-2012

Protokoll 6/11-2013
Protokoll 12/12

Protokoll för 2011 nu endast som pdf-filer
  Verksamhetsberättelse 2011 som pdf-fil
Potokoll 11/01-2011
Protokoll 1/2-2011
Årsmöte 22/2-2011
Protokoll 22/2-2011 konstitu Protokoll 12/3-2011
Protokoll 10/4-2011
Protokoll 16/5-2011
Protokoll 30/5-2011
Protokoll 20/6-2011
Protokoll 1/8-2011
Protokoll 5/9-2011
Protokoll 10/10-2011

Protokoll 3/11-2011
Protokoll 5/12-2011

Minnesanteckningar Kulturarv Norrbotten. pdf


Kulturarv Norrbotten.pdf


Föreningens styrelse 2013-14

Rolf Svanberg


Ordförande Rolf Svanberg
Sörbyn 10   961 97 Gunnarsbyn,
Tel. 0924-220 35
Mobil: 070-660 81 86, 070-660 11 47
E-post: kribb@telia.comSekreterare
Håkan Nilsson
Pilotvägen 19 961 39 Boden,
Tel. 0921-564 97, 070-591 68 30
E-post: nilssonfhv@gmail.com

Lisbeth Lind-Svanborg


Kassör
Lisbeth Lind-Svanberg
Sörbyn 10   961 97 Gunnarsbyn,
Tel 0924-220 35
Mobil: 070-660 81 87, 070-660 11 47
 E-post; lils@telia.com
Vice Ordförande
Kent Sundberg
Sörbyn 81, 961 97 Gunnarsbyn,
Tel. 0924-221 14, 070- 627 11 46, 
E-post: info@ksfritidsprodukter.seLedamot
Helena Selberg
Sundsnäs 223, 961 97 Gunnarsbyn,
Tel. 0924-220 80, 070-572 56 89
E-post: lailahelenaselberg@hotmail.com
Ersättare Rakel Groth
Sörbyn 6
961 97 Gunnarsbyn
0924-220 77
070-306 20 68
E-post: rakel.groth@telia.com
E-post:

Ersättare Maj Larsson
 Sörbyn 351,  961 97 Gunnarsbyn,
Tel:  0924-220 08, 070-597 69 42


Judit SundstomFöreningens Grand Old Lady
Judit Sundström 

Skolan är ommålad utvändigt sommaren 2004

Första skolan byggdes år 1879. Nuvarande skolbyggnad år 1925.
Skolan lades ned år 1969 och är nu Sörbyns hembygdsgård.

Hembygdsföreningens uppgift är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt vad som kan räknas till forna och nutida historia

Vill du stödja
Hembyggdsföreningen
med ett bidrag
Sätt in på postgiro
174941-5

Eller vill du skänka något
till vårt museum

Tack för ditt bidrag !
Hembygdsföreningen
har öppna styrelsemöten
och publicerar fortlöpande
alla protokoll

Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening,  Sörbyn 10,  961 97 Gunnarsbyn, Tel 0924-220 35, 070-660 11 47

©  Webbmaster Stefan Åkerström                E-post; stefan.akerstrom@hotmail.com, Tel,  Skriv ut