Hem -Välkommeninfo -Museum -Bilder - Aktiviteter -Föreningen  -Protokoll  -Länkar
Kartor -Tidningsurklipp -Uthyrning 
Välkommen till Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening
Skolan är ommålad utvändigt sommaren 2004
Första skolan byggdes år 1880. Nuvarande skolbyggnad år 1925.
Skolan lades ned efter vårterminen 1969 och är nu Sörbyns hembygdsgård.

Restaurering av Hembygdsgården ut- och invändigt utförs 2004-2006.
- Hembygdsföreningen arbetar för:
- att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur -och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
- att kultur-och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
- att bevara och vårda de fastigheter som föreningen äger och förvaltar.
- att ge medlemmar och intressenter tillgång till kultur och teater/musikupplevelser.
- Verksamhet som påbörjats se Bilder eller Museum

Hembygdsföreningens uppgift är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt vad som kan räknas till forna och nutida historia

Vill du stödja
Hembyggdsföreningen
med ett bidrag
Sätt in på postgiro
174941-5

Eller vill du skänka något
till vårt museum

Tack för ditt bidrag !
icon Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening, Sörbyn 10, 961 97 Gunnarsbyn, Tel 0924-220 35, 070-660 11 47
   E-post  Tel 0924-220 35 ,      Skriv ut
Tillv. med ubuntu